1977

У Брытанскім музеі

 

Гукні у першай зале — і заглохне
Твой голас у агромністай другой.
Багацце свету тут вякамі сохне,
А з сутарэнняў дыхае разбой.

Ды не гукаюць тут...
У ціхім тлуме
Ніхто не ўспомніць нечых слёз і страт...
Сланы і сфінксы.
Фараонаў муміі.
Фантастыка.
Гісторыі парад.

Тут акіяны, кантыненты, расы...
А вунь мастак — нязваны чорны госць
Стаіць ля родных рытуальных масак,
Змалёўвае дакладна ўсё як ёсць.

Такі не піша каралеве скаргі,
Пад вейкамі — прытоены агонь.
Ён ведае:
Украдзеныя скарбы
Зноў вернуцца у Афрыку яго.

Здараецца, часамі я раблю...

 

Здараецца, часамі я раблю
Не тое, што заўжды рабіць люблю.

Я пагарджаў агульшчынай, а сам
Бяздумных вершаў многа напісаў.

Бывала, што па радасць я іду,
А там знаходжу здраду і бяду.

Я век бязвольных мямляў не любіў,
А сам не раз такім бязвольным быў.

Я ад кахання вернага уцёк,
А выпадковы дзед сказаў: «Зяцёк...»

Адкрыю раўнадушнаму душу,
А роднаму ад сораму схлушу.

Мне кар’ерыст аднойчы спагадаў,
Праз тыдзень дробным жулікам прадаў.

Не вартых праслаўлення праслаўляў...
Вось толькі сам сябе не выдумляў.

Маладосць і старасць

 

Як добра да восені тварам прыкласціся,
Пад ветрам хадзіць і паціху глядзець:
Стаіць васьмікласнік з малой васьмікласніцай,
Гадзіну, другую размову вядзе.

Махаюць часамі партфелямі пухлымі,
Аж брыкаюць формулы.
А шкаляры
Забылі пра дом
I што дома на кухнях
Даўно іх чакаюць дзве бабкі старых.

Хаджу я штодня тут любімаю сцежкаю
I думаю доўгія думы свае.
I не з насмешкаю,
Проста з усмешкаю
Глядзяць на мяне незнаёмцы мае.

Такія вясёлыя, добрыя, дружныя...
Я знаю, як гэту сустрэчу завуць.
Смяюцца ад радасці, велікадушныя,
I думаюць:
Сумна старыя жывуць.

Жывём мы,
Радзімай сваёй не забытыя.
А што мы, старыя, для іх, маладых?
Мы тыя, ваенныя, быццам забітыя...
I ўсё-такі рана шкадуюць старых.

Над хлопцам з дзяўчынай кляны разгараюцца.
Зайздрошчу? Ніколькі.

Маўклівая малітва

 
           Перад пачаткам кожнай сесіі ААН
           усе дэлегаты ўстаюць для маўклівай
           малітвы і роздуму.

Моляцца белыя, жоўтыя, чорныя,
Адпрасаваныя, самавітыя.
Усе такія вучоныя,
Усе такія хітрыя.

Маліцеся, дыпламаты, маліцеся
Хрысту, алаху ці будзе.
А потым богу свайму пахваліцеся,
Што мір на планеце будзе.

I я стаю у трывожным роздуме:
Эпоха наша не ціхая.
А мілыя сэрцу вобразы розныя
У памяці ўспыхваюць.

Хто тут сябра, а хто тут вораг,
Нам разабрацца не цяжка...
А дома лісце зграбаць на дворык
Пабеглі Таня, Наташка...

Джэнтльмены мігам тут ашукаюць —
У белых манішках шакалы.
А дома дзеці мяне шукаюць,
I кнігі мяне чакаюць...

Пачнуць хлусіць, ба

Нешта пройдзена...

 

Нешта пройдзена,
Нешта знойдзена,
Прыгалублена,
Потым згублена.
А найлепшае не збываецца,
А найгоршае не забываецца.

I толькі родныя лясы
Знаходзяць нас ва ўсе часы.
I зоркі аганёк
Надзею шле здалёк
I абяцае шмат дарог,
Расчараванняў і трывог.

Ты толькі раз з дарогі збоч —
Паселіцца у сэрцы ноч.
Ад праўды раз адкруцішся —
Няпраўдаю атруцішся.

Трэ берагчы нам праўду слоў,
Як бор сваіх дзятлоў,
Як удава апошняе
Сваё дзіця...
I даражу я кожнаю
Расінкаю жыцця.

То ў працы, то ў дымным паходзе...

 

То ў працы, то ў дымным паходзе,
У потнай штодзённай турбоце,
А зрэдку ў лясах на выгодзе
На роднай любімай зямлі
Найлепшыя годы праходзяць,
А ў нас, пастарэлых, прайшлі.

Мы лішняга шчасця не просім,
Украдзенай славы не носім
I нават аб тым не галосім,
Што сэрцы навекі замруць.
Мы ўсе, нібы зерні з калоссяў, —
З зямлі ды ізноўку ў зямлю.

Я не магу судзіць нікога...

 

Я не магу судзіць нікога,
Дарую многае братам,
Бо сам не быў любімцам бога,
Я — пасівелы сірата.

Няўдачлівы і трохі грэшны,
А міласці не папрашу:
Я сам раздам усё дарэшты —
Жыццё, і вершы, і душу.

Я дзякую сябрам за дружбу
(Інакшых не хачу сяброў),
Зямлі — за хлеб, лясы і ружы,
Сям’і — за чуласць і любоў.

А небу дзякую за промні
На ўсім працягу лет і зім...
А там, успомняць ці не ўспомняць,
Я не турбуюся зусім.

Млечны Шлях

 

Наш праспект, нібыта Млечны Шлях,
Ноччу ён кіпіць, пераліваецца,
Заклікі і лічбы на дамах
Яркія, ды толькі не чытаюцца.

Запісала заклікі вясна
У юнацкіх сэрцах вельмі моцныя,
Цішыня адкінута ад нас
Імправізаванымі прамоўцамі.

Кожны дробны сквер і кожны парк
Ад прамоў кароткіх сыпле іскрамі.
Не відно мне закаханых пар,
Гэта дрэва цыгарэтай бліскае.

Вуліцы мае... Агні, агні...
Зоркавая плынь, цячы ў душу маю,
Не хачу я сёння цішыні,
Горад мой, з табою ўсё дадумаю.

Ты жывы — і, значыць, я жыву.
Дай жа бог табе не знацца з бедамі.
Млечным Шляхам я плыву, плыву,
А куды плыву — яшчэ не ведаю.

Горад мой, ты сёння спаць не рай;
Маладосць цалуецца да раніцы...
Хай стары спустошаны трамвай
У свой парк паціху дабіраецца.

Апалашчуся хвалямі вятроў...

 

Апалашчуся хвалямі вятроў
I белым воблакам я вочы свае вымыю...
Стаміўся трохі ад сваіх сяброў,
I ад мяне стаміліся сябры мае.

Адвыклі мы ад простых добрых слоў
I перажоўваем штодня старыя ісціны...
Кіпяць дубы ўсхвалёванымі лісцямі
Пад воблачнымі крыллямі буслоў.

Здаецца, ўсё я ў вас адкрыў, сябры,
А тоіце там нешта, дык прытойвайце.
Не страціце ніколі вы прытомнасці,
Як сосны, бурай збітыя ў бары.

Ну колькі тых паэтаў ёсць у нас?
Чатыры альбо пяць,
А ўсё астатняе —
Наіўны сон,
Адна магіла братняя
Няздзейсненых задум тваіх, імклівы час.

I я такі ж няздзейснены,
Такі ж
Недакапаны да вады калодзеж,
А ісціну хлуснёй не пазалоціш,
Яна са мной, як пахавальны крыж.

Чаму мы часта цешымся лухтой?
А вершы — галавешкамі ачахлымі.
Гляджу на воблакі —

За акном — бясконцых шын шыпенне...

 

За акном — бясконцых шын шыпенне.
Раптам, уварваўшыся ў пакой,
Скаланула музыка Шапэна
Мой шумлівы гарадскі спакой.

Я журботны плач паціху слухаў —
Чалавеку склалі дзве рукі.
Зрэдку барабан няўмольна бухаў,
Быццам забіваў ужо цвікі.

Род людскі пабольшаў і паменшаў,
Вечны рух на сцежках крыжавых...
А Шапэн аплаквае памершых,
А Шапэн жыве паміж жывых.

Белы каснічок

 

Ты яшчэ гэтага, сэрца, не знала,
Хоць і прайшло праз вайны ураган...
У Асвянціме ляжалі навалам
Косы жаночыя.
Шэры курган.

Тыя жанчыны пакутліва зніклі...
Хочацца з гэтага месца ўцячы...
Гэта ніколі не зробіцца звыклым —
Пільна ўглядайся і гнеўна маўчы.

Раптам убачыў я збоку ў той грудзе
Косы дзяўчынкі і белы каснік.
Хто ты, малая пакутніца?
Людзі,
Перадсмяротны вы чуеце крык?

...Як у дзяўчатак у косах убачу
Сёння маленькі такі каснічок,
Сэрца пакіне мяне і заплача,
I на хвіліну наваліцца змрок.

А час па грыбы мне хадзіць не прыйшоў...

 

А час па грыбы мне хадзіць не прыйшоў,
Я веру праніклівай сойцы.
У бор я пайду пасля першых дажджоў,
Што высушыць зыркае сонца.

А покуль прысядзем на шэры валун,
Падумаем аб галоўным.
Забудзем няўдачы, забудзем хвалу
I плюнем на высакамоўнасць...

Вясковым настаўнікам некалі быў,
Вучыў, павучаў і выхоўваў;
Свавольнікаў вучняў ты вельмі любіў,
Ды толькі вучыў павярхоўна.

Самаўпэўненая маладосць,
Наіўнае глупства ўсязнайства.
Што мудрасць народа вышэйшая ёсць,
Крыху пазнавата спазнаў ты.

Ён ведае ўсё, і ён бачыць наскрозь,
Ацэніць, ці варты чаго ты.
А праца — жыцця найгалоўная вось,
Давай справаздачу за годы!

Зрабіўся відушчым ты толькі цяпер:
Нам век не вучыць, а вучыцца;
Рабіць, памыляцца, ўзнімацца, цярпець,
Вучыцца ў бабра і ваўчыцы;

Петрусю Броўку

 

Пад старасць мы, як жабракі,
Збіраем успаміны:
Святло зары,
I пах ракі,
I нават выбух міны.

Імгненні даўныя сустрэч,
Дзіцячы свой ласунак.
На кожную старую рэч
Глядзім з лагодным сумам.

Усё запомніла душа:
I конаўкі, і лыжкі.
Яшчэ быў пах карандаша
I самай першай кніжкі.

Былі радоўкі у жыцці,
Начлег, туман і коні...
Ці ты прыпомніў гэта, ці
Я даўны час прыпомніў?

На схіле розных летніх дзён
Параніў нас да болю
Спеў берасцянкі,
Ціхі звон
На матыльковым полі.

I кожны з нас успомніць, як
Пярун страшэнны грымнуў
На Кацярынінскі бальшак
З бярозамі старымі.

У нас жыве ва ўсе часы
Зялёны родны гоман.
«Ушачы», — шэпчуцца лясы,
Гудуць лясы: «Бягомль...»

Чытаю вершы я твае,
Напоеныя лесам.
I гэтыя, дзе кожны б’е
I гневам, і жалезам.

Дом

 

Я ў мястэчку ціхім рос,
Далёка ад бога.
Хаты, хаты, хаткі скрозь,
А дамоў нямнога.

Дом РК і РВК —
Ён свяціўся ўвечары.
Дом пана, дом разніка,
Дом старога фельчара.

Жыў я ў хаце, як і ўсе,
Мне было ў ёй добра.
Дзякуй бацькавай страсе
I акенцам дробным.

Падраслі і збеглі мы
У свет велізарны.
I пайшлі, пайшлі дамы —
Інтэрнат, казарма...

Адгула вайна.
Ляжаў
Горад мой разбураны,
Толькі мне пакойчык даў,
Порахам абкураны.

Весела я запасаў
I ваду, і дровы
I распальваў грубку сам
У мароз суровы.

Пачынае дзень цямнець —
Сам гатую есці.
Не было прыемней мне —
Каля грубкі сесці

З добрым другам франтавым
I пачаць гаворку
I аб гэтым, і аб тым,
Ну і выпіць горкай...

Так і не прыкмеціў, як
Маладосць прабегла.
Спіна горбіцца мая,
Сівізна налегла.