Майскі ранак

 
Край неба наліўся зарою; і сонца устала,
Агнём прамяністым палі і лясы прывітала.

Нахлынуў на кветкі, на травы,
                       на яблыні макавы ранак.
Ніколі не бачыў зямлю я 
                    прыгожай такой і прыбранай.

Прастор лашчыў вока красой
                        непаўторнай і свежай,
I кожная кветка малая мяне надзяляла усмешкай.

А людзі змянілі аблічча. Дзяды спамянулі
                                    юнацтва.
Пачуліся жарты, і стала ў нас спорыцца праца.

Мы бёрны часалі, расправіўшы дужыя плечы.
Спявалі сякеры аб сіле рукі чалавечай.

Брыгадаю дружнай мы новы амбар будавалі:
Для жыта, пшаніцы амбараў старых стала мала...

Пад ранішнім сонцам калгас жыў сям'ёю адзінай,
I радасны ранак быў ранкам шчаслівай Радзімы.