Бібліяграфія Пімена Панчанкі

Першыя вершы з'явіліся ў 1934 г. у кіраўскай раённай газеце «Кіравец» і альманаху «Ударнікі». Аўтар зборнікаў паэзіі:
 • «Упэўненасць» (1938),
 • «Вераснёвыя сцягі» (1940) (зборнік
 • «Трывожныя зарніцы» быў падрыхтаваны да друку і згарэў у час вайны),
 • «Тебе, Беларусь!» (апублікаваны ў Маскве ў перакладзе на расейскую мову, 1942),
 • «Дарога вайны» (Масква, 1943), «Далёкія станцыі» (1945), «Гарачыя вятры» (вершы і паэмы, 1947),
 • «Вершы» (1948), «Прысяга» (1949),
 • «За шчасце, за мір!» (1950),
 • «Вершы і паэмы» (1952),
 • «Шырокі свет» (1955),
 • «Выбраныя творы» (1956),
 • «Гарачы лівень» (гумар і сатыра, 1957),
 • «Кніга вандраванняў і любові» (1959),
 • «Нью-Йоркскія маланкі» (1960), «Тысяча небасхілаў» (1962),
 • «Чатыры кантыненты» (вершы і паэмы, 1964),
 • «Пры святле маланак» (1966),
 • «Размова з наследнікамі» (вершы і паэма, 1967),
 • «Снежань» (1972), «Вершы» (1973),
 • «Выбранае» (1975), «Крык сойкі» (1976),
 • «Вячэрні цягнік» (1977),
 • «Лірыка» (1980),
 • «Млечны Шлях» (1980),
 • «Маўклівая малітва» (1981),
 • «Дзе начуе жаўранак» (1983),
 • «Сіні ранак» (1984),
 • «Лясныя воблакі» (1985),
 • «І вера, і вернасць, і вечнасць» (1986),
 • «Прылучэнне» (вершы і паэма, 1987),
 • «Горкі жолуд» (1988),
 • «Неспакой» (1988).
Многія вершы пакладзены на музыку. Выйшлі Зборы твораў у 2-х (1959), у 3-х (1967-1971), у 4-х тамах (1981-1983). Выдаў кнігу літаратурна-крытычных артыкулаў «На паэтычным небасхіле» (1977). Пераклаў на беларускую мову паасобныя творы Ф.Шылера («Разбойнікі»), А.Міцкевіча, Я.Райніса, А.Пракоф'ева, А.Суркова, Т.Масэнкі, Б.Чалага, паэму М.Нагнібеды «Матулям з Расой» і інш.