Вы начавалі над ракой на сініх паплавах?..

 
Вы начавалі над ракой
                   на сініх паплавах?
Я начаваў.
         I сенам пах
                   маленства Млечны Шлях.

Яшчэ ён пах тады расой,
                     прытоенай слязой.
Загадкі зорныя плылі
                  маўкліва нада мной.

Было і потым разгадаць
                    жыццё мне не лягчэй —
Бясконцы млечны шлях вачэй,
                           жывых людскіх вачэй.

Цяпер у зорную пару
                  жыву я між лясоў.
Шлях на мяне глядзіць вачмі
                         загінуўшых сяброў...

Было і ёсць жыццё ў мяне,
                       а будзе непазбежнасць.
Пара адкінуць мітусню
                    і вечную паспешнасць.

Пара, пара прыйшла і мне
                      не коўзацца, не зыбацца.
Сцвярджае век: ты чалавек —
                          не страх, не крах, не прах...

А з вышыні ўсю ноч на лес
                        і на мяне ўсё сыплецца
Трывожны ціхі зорны дождж,
                         журботны Млечны Шлях.