Сонца і крыж

 
Жыў доктар у нашай мясціне.
     Няма ўжо такіх дактароў:
Паставіць ён банькі ці п'яўкі —
     I заўтра ты жыў і здароў.
Дарадчык, суддзя, павітуха,
     Мужыцкі сівы кастапраў,
Ён ведаў душу кожнай хаты,
     Сакрэты ўсіх кветак і траў.
Не быў прагавіты на срэбра
     I жыў беднавата, дзівак.
Дзе іншы урваў бы чырвонец,
     Ён браў сарамліва пятак.
Бурчаў ён на гразь, забабоны,
     Ды вельмі тут не пакрычыш:
Няўроды, пажары... А сохі
     Ламаюцца аб карчы.
На п'яніц вясковых сварыўся,
     З галечай людской не мірыўся,
А там пастарэў, занядужаў,
     Ад працы бяссоннай змарыўся.
Пастукала смерць да старога...
     А доктар, раней чым сканаць,
Паспеў запаветнае слова
     Мужчынам старэйшым сказаць:
«Ля вёскі мяне пахавайце,
     На горцы, дзе белы бярэзнік;
Пастаўце мне крыж на магіле
     Высокі-высокі, жалезны...»
Памёр без пакут ён, і людзі
     Маўкліва схіліліся ў горы.
Прыйшла на хаўтуры ўся воласць,
     I плакалі бабы уголас:
«Бывай, наш вялікі заступнік,
     Ты быў справядлівы і чэсны...»
Сяло на магіле яго
     Паставіла крыж высачэзны.
I дзіва! З вясны той журботнай
     Пажары у вёсцы звяліся,
Хоць грукаў пярун і маланкі 
     Ляцелі з падвоблачнай высі.
Пра цуд разышліся легенды,
     I мала хто знаў у народзе,
Што крыж навальнічныя беды
     Ад стрэх саламяных адводзіў;
Што мёртвае сэрца
     Людзей, як жывое, любіла,
Агонь на сябе выклікала,
     Маланкі ў магілу лавіла.