Маякоўскаму

 
1

Здалёку сёння подзвіг ваш відаць!
I не таму, што патрабуе дата,
Так сэрца патрабуе — чэсць аддаць
Найлепшаму паэзіі салдату.

Дарогу расчышчалі вы для нас
Ад ворагаў і паэтычных трутняў,
Грамілі вы бязлітасна пралаз,
Глушылі гнеўна голас іх атрутны.

Вы ведалі: дзе друг і вораг дзе.
За вамі ўслед наш крок накіраваны.
Так ледакол у Арктыцы вядзе,
Лёд крышачы, наперад караваны.

Так, нам лягчэй, таму што вы жылі...
Хоць нашы словы не гулі, як вашы,
Мы песняю і куляй бой вялі,
Сябе лічылі вашым экіпажам.

Калі народ наш выйшаў бараніць
Радзіму, чуўся голас ваш арліны.
I надпіс «Маякоўскі» на брані
Чыталі ля рэйхстага мы ў Берліне.

І на будоўлях з намі вы, жывы,
Такі ж імклівы, смелы, грозны, бурны.
I мне здаецца, гэта першы вы
Нам абвясцілі пра Шанхай з трыбуны...

Як і пры вас, паны вяроўкі ўюць
Для шыбеніц, ад ярасці шалеюць.
I вашы вершы зноў дакладна б'юць
Па мордах розных чэрчыляў і клеяў.

Зноў мір яны імкнуцца падарваць,
Зямлю зрабіць крываваю арэнай...
Я ні сабе, ні другу дараваць
Больш не магу страфы ніводнай дрэннай.

Народ чакае палкіх слоў ад нас,
Каб здзейсніць найхутчэй свой план вялізны.
— Раўняйцеся, — загадвае нам час, —
На першага паэта камунізма!

2

Калі я заходжу ў метро
    на станцыю вашага імені,
Здаецца, нібы уваходжу
    у самы найлепшы ваш верш.

Тут кожная арка высокая —
    як слова у радасным гімне,
Як самая звонкая песня
    аб нашай любімай Маскве.

Натоўпы людзей шматгалосыя
    радамі ўліваюцца шчыльнымі,
Пабачыш усе тут прафесіі,
    сыноў розных нацый і рас.

Вось гэтак і вашае сэрца
    для ўсіх нас шырока расчынена,
Вось так і радкі вашы ярка
    святлом азараюць наш час.

Калоны ўздымаюцца крута
    са сталі неіржавеючай,
Вылётваюць з жэрлаў тунеляў
    і далей ляцяць цягнікі.

I вашыя вершы такія ж
    па стройнасці, сіле і велічы,
Па рэйках радкоў вашы думы
    у заўтра ляцяць, у вякі.