Хаджу і езджу па Амерыцы...

 

Хаджу і езджу па Амерыцы:
Наважылі мы з ёй памерацца

Не злом, не атамнаю бомбаю
I не упартасцю дубоваю.

Хаджу і езджу, параўноўваю,
Бывае нават прыраўноўваю.

Тут больш машын, дарогі добрыя,
У нас трывалей шчасце зроблена.

У іх больш яркае адзенне,
У нас жыццё ярчэй, надзейней.

Тут сэрца кожнае — на хутары,
У нас сэрца з сэрцам любіць гутарыць.

Яны ў нас праўдаю засеяны
I светлай радасцю заселены.

Тут людзі, як і ў нас, някепскія
I твары слаўныя пад кепкамі.

Ды шмат паглядаў насцярожаных
I падазрона устрывожаных.

Сабрацца б нам на канферэнцыю
На Міншчыне ці ў Арызоне

Но па пытаннях канкурэнцыі, —
Пра цень вайны на гарызонце.

Абмеркаваць ды моцна вырашыць,
Каб мы і вы былі у выйгрышы,

Каб мір быў дружбай усталёван,
А не нянавісцю сталёвай.