Адзінота

 
Што такое антыматэрыя?
     Голас мёртвага салаўя,
     На магнітную плёнку запісаны.
Акіян урываецца з гулам
     У пакой мой,
     Завалены кнігамі.
З джунгляў выскачыў
     Тыгр паласаты,
     Сігануў у напрамку буфета...
Зноў ажыў пахаваны акцёр,
     Пазірае жулікавата
I стараецца рассмяшыць
     Старажытнымі прэснымі жартамі.
Потым лектар пра сувязь з жыццём,
     Аб маральным абліччы бубніць;
Сам жа век на лянівай тахце
     Хціва лічыць свае ганарары...
Валадар электроннае лямпы,
     Годзе прывідны свет выклікаць,
Годзе моўчкі сядзець і курыць
     У такой незямной адзіноце...
Ты пра шчасце сто кніг прачытай —
     Без яе шчаслівейшы не станеш.
Пра каханне ўсе фільмы прагледзь —
     А мацней, чым яе, не палюбіш.
Горад шчодра заліты святлом —
     Вочы слепяць мільёны агнёў.
У адным толькі цёмна акне —
     А табе ўжо святла не хапае.
Дык нырні ў чалавечы прыбой,
     Што па вуліцы голасна плешчацца.
Можа, цёмнае тое акно
     Для цябе ў гэту ноч загарыцца.