Мы выцерпелі многа...

 
Мы выцерпелі
             многа,
Нас гора часта мяла.
Для жыхара зямнога
Скупога сонца
             мала.

Не трэба
        мераць лета
Працягласцю зімоўкі:
«Лепш не пішы
              пра гэта,
Пра цяжкасці замоўкні...»

А па якой рацэ
Плыве к нам
           столькі пошасці?
Як мельнік у муцэ,
Свет у хлусні
            і пошласці.

Сумленныя мы ўсе,
Ды рэдка
         дружым з подзвігам.
Рака жыцця нясе
Зашмат струменяў подленькіх.

А як ачысціць муць?
Скажы,
       якімі фільтрамі?
Жывуць
        і ў вус не дзьмуць
Прыстасаванцы хітрыя.

З іх кожны
          быццам б'е
Старое
      грозна розгамі,
А сам дабро грабе,
Схаваўшыся за лозунгі.
 
Па мне дык лепш турботнае
Жыццё, ды без хлусні.
Змарыўся —
            плечы потныя
Дажджом апаласні.

Не заімшэй над градамі,
Над скрынямі з дабром.
Працуй,
       дружы і радуйся
За наш вялікі дом.

Бо трэба нам
            пакінуць
Наследнікам навек
Праўдзівую краіну
Між салаўіных рэк.