Гэта будзе

 
Мы знаем: ісці яшчэ доўга да Мінска
                              па цяжкай дарозе,
Па снезе, па ручаінах, па травах,
                           вільготных і цёплых...
А горад наш родны убачым —
                      і сэрцы заб'юцца ў трывозе,
Маўкліва яго прывітаем
                      і ступім паціху на попел.

Прагрукаюць танкі, і коні па бруку
                             працокаюць гулка,
Збягуцца мінчане насустрач
                    з лясоў і пахмурых зямлянак.
Мы знімем пілоткі і пройдзем
                    па спаленых вузкіх завулках,
Суровым дапытлівым вокам
                       у душы людскія заглянем.

I мы без памылкі пазнаем,
                    хто быў нам сястрою і братам,
Яны нам раскажуць, як ноччу
                       атрад партызанскі хавалі,
Як армію нашу чакалі,
                  як зброю на помсту кавалі —
І будзе ім хлеб, і спагада, і ласка, і новая хата.

Пазнаем і тых, што за грошы
                         сумленне сваё запрадалі.
Навостраны штык ім напомніць
                    прысягу на вернасць Радзіме,
Байцоў прадсмяротныя стогны
                          і матак глухія рыданні,
Хлуслівыя словы і сцежкі, якімі чужынцаў вадзілі.

Не будзе куды ім схавацца —
                         нянавісць узнімем сцяною.
Судзіць адшчапенцаў устануць
                          прабітыя кулямі дзеці, 
Крывёю залітыя рэкі, падбітыя бомбамі хвоі,
Каменні забруджаных плошчаў
                   і чорны задымлены вецер.

I стрэлы на вырадках будуць
Пачаткам здабытага шчасця.